Filosofische Praktijk Moors

 

"Plato says that the unexamined life is not worth living.
But what if the examined life turns out to be a clunker as well?"

- Kurt Vonnegut, "Wampeters, Foma and Granfalloons"

Welkom! Marleen Moors is filosoof, schrijver, filosofisch consulent en geestelijk verzorger. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan , de Université de Montréal in Canada en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica, en verdiept zich al ruim 10 jaar in de toegepaste filosofie. Ze is momenteel praktijkhoudend filosoof in regio Nijmegen / Noord-Limburg en Amsterdam (op afspraak), en klinisch geestelijk verzorger aan het VieCuri Medisch Centrum Venlo met aandachtsgebied oncologie en palliatieve zorg. Ze is ervan overtuigd dat levensfilosofie en kritisch denken van groot belang zijn voor zowel de geneeskunde, zorg en voor de individuele cliënt. 

 

Ze was voorheen werkzaam als docente filosofie en levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen te Tilburg en aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam. Ze werkte tevens als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek (2011-2012). Marleen publiceert regelmatig in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, zingeving, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. Haar interdisciplinaire en multiculturele ervaring vormt haar tot een creatief denker die complexiteit niet uit de weg gaat.  

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website.

Wetenschappelijk onderzoek

U vindt hier informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Marleen. Momenteel is ze bezig met onderzoek naar overbehandeling bij palliatieve patiënten met kanker vanuit filosofisch perspectief. Klik bovenstaand voor meer informatie.

Trainingen en deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie, spirituele zorg en communicatie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen. Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!