Filosofische Praktijk Moors

 

"Plato says that the unexamined life is not worth living.
But what if the examined life turns out to be a clunker as well?"

- Kurt Vonnegut, "Wampeters, Foma and Granfalloons"

Welkom! Marleen Moors (MPhil) is filosoof, klinisch ethicus, schrijver en geestelijk verzorger. Ze is een all-round filosoof met een stevige basis is de gezondheidszorg. Een kritisch denker met de voeten in de modder. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan  (BA, Honours) en filosofie aan de Université de Montréal in Canada en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (MPhil).  Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie, metafysica en wijsgerige ethiek en verdiept zich al ruim 10 jaar in de toegepaste filosofie en existentiële therapie. Ze ontwikkelt cursussen Existentiële Therapie voor psychologen en houdt zich actief bezig met medisch-ethische vraagstukken in de zorg en op maatschappelijk niveau.  Ze is momenteel klinisch geestelijk verzorger en ethicus aan het VieCuri Medisch Centrum te Venlo en begeleidt mensen tijdens hun ziekenhuisopname en aan het einde van hun leven.

 

Marleen was voorheen werkzaam als docente filosofie en ethiek aan Fontys Hogescholen te Tilburg en aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam. Ze werkte tevens als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek. Ze publiceert regelmatig in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, medische ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. Ze heeft ruime ervaring binnen de gezondheidszorg in de theoretische en toegepaste ethiek, met expertise in levenseindevraagstukken en palliatieve zorg. Haar interdisciplinaire en multiculturele ervaring vormt haar tot een creatief denker die complexiteit niet uit de weg gaat.  

 

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@marleenmoors.com.

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website.

Wetenschappelijk onderzoek

U vindt hier informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Marleen. Momenteel is ze bezig met onderzoek naar overbehandeling bij palliatieve patiënten met kanker vanuit filosofisch perspectief. Klik bovenstaand voor meer informatie.

Trainingen en deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie, spirituele zorg en communicatie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen. Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!


Counseling & geestelijke verzorging

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping.

Tevens is Marleen als geestelijk verzorger actief voor het Centrum voor Levensvragen (CvL) in regio Noord-Limburg. U kunt een consult aanvragen bij het CvL voor een geestelijk verzorger in de thuissituatie via 06 - 26 75 40 50 of npz@viecuri.nl.

Momenteel neemt Filosofische Praktijk Moors geen nieuwe cliënten aan. Indien u verwezen wilt worden naar een collega, aarzelt u niet om contact op te nemen.