Marleen Moors

 

"Plato says that the unexamined life is not worth living.
But what if the examined life turns out to be a clunker as well?"

- Kurt Vonnegut, "Wampeters, Foma and Granfalloons"

Marleen Moors is existentiefilosoof, geestelijk verzorger, publicist en filosofisch consulent. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan en de Université de Montréal in Canada en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica. Marleen is praktijkhoudend filosoof in het Limburgse dorp Broekhuizen, een mooie locatie aan de Maas, en is tevens geestelijk verzorger aan het VieCuri Medisch Centrum te Venlo (aandachtsgebied oncologie en palliatieve zorg). Ze was voorheen werkzaam als praktijkhoudend filosoof te Amsterdam, als docente filosofie en levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen te Tilburg en aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam. Ze werkte tevens als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek (2011-2012). Marleen publiceert regelmatig in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's.

 

Wat doet Marleen nog meer?

  • Gastcolleges, lezingen, masterclasses en workshops

  • Artikelen, opiniestukken en recensies

  • Redactiewerk 

  • Symposia en andere bijeenkomsten

  • Begeleiden

Blogpublicaties & media

U vindt hier online artikelen en blogpublicaties op het snijvlak van filosofie, existentiële psychologie, fenomenologie en gezondheidszorg. Voor interviews en andere media klikt u hier.

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website.

Wetenschappelijk onderzoek

U vindt hier informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Marleen en haar wetenschappelijke publicaties. Klik bovenstaand voor meer informatie.

Deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen. Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!