Filosofische Praktijk Moors
 

Emma J. Draper, Marij A. Hillen, Marleen Moors, Johannes C.F. Ket, Hanneke W.M. van Laarhoven, Inge Henselmans (2018) "Relationship between physicians’ death anxiety and medical communication and decision-making: A systematic review." Patient Education and Counseling (in-press).  

Moors, M.M.S. (2018) "Stil verlangen: de existentiële dimensie van ongewenste kinderloosheid." In het boek Love Child (red. Mascha Janssen). Amsterdam: 2018.

Moors, M.M.S. (2018) Recensie: Oog in oog met jezelf. Tijdschrift Filosofie, dec/jan 2017/18, uitgeverij Garant.

Moors M.M.S, (2017)  Artikel "Existentiële crises en zingeving". Zie ook: Platform Zinderend.nu | okt 20, 2017  

Moors M.M.S., Heukensveldt-Jansen, K. (2017) De dokter en de dood: pleidooi voor een vernieuwd medisch curriculum. Pallium, no 2/2017

Moors, M.M.S. (2016) Existentieel-humanistische counseling vanuit filosofisch perspectief. Filosofie & Praktijk. Praktische problemen vanuit filosofisch perspectief. Jaargang 37, nr. 3, september 2016 

Moors, M.M.S, Coopmans, W. (2016) De spiritueel zorgverlener in Nederland: pionieren naar een nieuwe koers? Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 19, sept. 2016, no. 83, pp. 36-40. 

Moors, M.M.S. Filosofisch consulentschap in de VS: interview met Lauren Tillinghast. Filosofie, najaar 2016. (Beschikbaar op aanvraag.) 

Moors, M.M.S. (2016) Existentiële crises bij kankerpatiënten: een filosofische benadering. Filosofie, jaargang 26, nr 4. Afl 51, juni/juli  (Beschikbaar op aanvraag.) 

Moors, M.M.S. (2016) De filosofische praktijk in internationaal perspectief: interview met Dr. Peter Raabe. Filosofie, jaargang 26, nr 2., afl. 50, maart/april (Beschikbaar op aanvraag.)

Moors, M.M.S. (2016) Close encounters of the cancer kind: Reflectie op sterfelijkheid in de filosofische praktijk. Filosofie, jaargang 26, nr 1., afl. 149, jan/feb. (Beschikbaar op aanvraag.)

Kars, M.C., Van Thiel, G., Van der Graaf, R., Moors, M., Van der Graeff, A., Van Delden, J., (2015) "Gatekeeping in Palliative Care Research: A Systematic Review of Reasons." Palliative Medicine, nov. 17

Moors, M.M.S. (2014) Honderddertig jaar worden is niet altijd gewenst.Het Parool, 7 november 2014

Moors, M.M.S. (2014) Is filosofische praktijk een therapeutische handeling?Filosofie, Jaargang 24, nr. 5, afl. 141, sept/okt. 

Moors, M.M.S. (2014) Wie beheert de ziekbed scène? Overbehandeling als vorm van doodsontkenning. Podium voor Bio-ethiek, jaargang 21 (2),  juni 2014

Moors, M.M.S. en Martijn Simons. (2014) De onterecht onbetaalde waarde van werkervaring. Defusie opiniemakers, 24 juni 2014

Moors, M.M.S. en Martijn Simons. (2014) De waarde van werkervaring: nieuwe wegen op de arbeidsmarkt.  Alter OpusAnders denken over werk. www.alteropus.nl. 11 juni 2014

Moors, M.M.S. (2014). Angst bij Kierkegaard en Heidegger: meten met de menselijke maat? De Filosoof, 62, p. 14-15.

Moors, M.M.S. (2014). Ethische dilemma's op het werk: wat moet ik doen? Arbo (90) 1-2, 22-25

Moors, M.M.S. (2013). Verveling of ver-vééling? Te veel te doen, te weinig zin? Een kleine fenomenologie van de verveling. Podium voor Bio-ethiek, 20(2), 12-13.

Moors, M.M.S. (2013). Hoe ga je om met een waardenconflict? Ethische dilemma's op het werk. NVVK-info, 22(3), 36-39.

Engelstalige publicaties (selectie)

Moors, M.M.S. (2016) "Returning Home". The Hermeneutic Circular Newsletter,  Society for Existential Analysis, November Issue, 2016

Kars, M.C., Van Thiel, G., Van der Graaf, R., Moors, M., Van der Graeff, A., Van Delden, J., (2015) "Gatekeeping in Palliative Care Research: A Systematic Review of Reasons." Palliative Medicine, nov. 17

Moors, M.M.S. (2015) "Sexism and gender issues in academic philosophy: philosophical practice as a balancing act." In: Women in Philosophical Counseling: The Anima of Thought in Action. Ed. Luisa de Paula & Peter Raabe. Lanham: Lexington Books