Filosofische Praktijk Moors

Cursussen en workshops

Marleen Moors biedt workshops toegepaste filosofie aan voor psychologen, huisartsen, medisch specialisten, professionals in de palliatieve zorg en voor zorginstellingen. Marleen heeft onderwijservaring in de medische ethiek, wijsbegeerte en religiewetenschappen en geeft regelmatig lezingen op het snijvlak van existentieel-humanistische psychologie, filosofie, palliatieve zorg en medische ethiek. Voor meer informatie over lezingen en scholingen, verwijs ik u naar de agenda

Binnen de reguliere psychotherapieën in de GGZ en binnen het ziekenhuiswezen is er vaak weinig aandacht voor een uitdieping van de essentiële existentiële thema's zoals eindigheid, sterfelijkheid en dood. Tevens worden maar weinig nascholingscursussen aangeboden waar vragen over leven en dood filosofisch worden belicht. Met name professionals die regelmatig werken met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen kunnen baat hebben bij een een verdiepingscursus over existentiële benaderingen van leven en dood.

1. Inleiding in de existentiële psychotherapie (op aanvraag, In-Company)

De existentiële psychotherapie blijft nog enigszins onbekend in Nederland. Toch heeft de existentiële benadering van therapie en de therapeutische behandeling een toegevoegde waarde voor de GGZ. Onderwerpen zoals dood, vrijheid, schuld, angst, eenzaamheid, zin, zinloosheid en verantwoordelijkheid komen binnen de GGZ veelvuldig voor, toch is er niet altijd tijd en ruimte voor verdieping en om deze onderwerpen nadrukkelijk uit te werken tijdens het counselingproces.

Het doel van deze cursus is om u een overzicht te geven van de existentiële (filosofische) theorie die de basis vormt voor existentiële psychotherapie via een bespreking van de verschillende thema’s in de existentiële filosofie. Casusbespreking zal hier ook een deel van uitmaken. De cursus zal laten zien hoe deze filosofische ideeën zijn vertaald naar de praktijk en hoe existentiële psychotherapie als een alternatieve benadering van of als toevoeging aan de DSM gebruikt kan worden.  We richten ons op de volgende thema’s in 4-8 weken: het existentialisme, de therapeutische relatie vanuit existentieel perspectief, dood, vrijheid en verantwoordelijkheid, isolatie, schuld, schaamte en zin en zinloosheid. 

De cursusavonden bestaan uit een inleiding in het thema door de docent naar aanleiding van de literatuur, gevolgd door een groepsmatige casusbespreking. Het basiswerk dat tijdens de cursus gebruikt wordt is Irvin Yaloms Existential Psychotherapy (1980). Een reader met extra leesmateriaal (wetenschappelijke en vakliteratuur) wordt door de docent verzorgd. Voorkennis is niet vereist, al is basiskennis van het Engels noodzakelijk daar een groot aantal in het Engels zijn. Voor psychotherapeuten, artsen, counselors andere professionals die zich willen verdiepen in de existentiële psychotherapie. Accreditatie is mogelijk op aanvraag.

2. Depressie en angst vanuit existentieel perspectief (op aanvraag, In-Company) 

Angststoornissen en depressie zijn veel voorkomende psychische aandoeningen. Veel mensen komen uiteindelijk bij een psycholoog of psychiater terecht voor behandeling. Vanuit het hedendaagse psychomedische model worden patiënten over het algemeen behandeld met gesprekstherapie en/of medicatie. De DSM5 is hierbij momenteel het uitgangspunt voor diagnostiek en behandeling. Uit eerdere workshops blijkt dat de diagnostiek volgens de DSM en de daaraan gekoppelde behandeling volgens ‘evidence-based mental health’ niet altijd recht doet aan de individualiteit en de behoefte van de patiënt. Ook voor de behandelaar kan het gebrek aan ruimte om de diepte op te zoeken in de spreekkamer frustrerend zijn.

Tijdens deze workshop gaan we depressie bekijken als een fenomeen dat intrinsiek verbonden is met de existentiële vraagstukken, persoonlijke leefwereld en levensvragen van de patiënt. Auteur en existentieel psychotherapeut Irvin Yalom  snijdt in zijn boek Existential Psychotherapy (1980) de vier belangrijkste thema’s van het menselijk bestaan aan: dood, vrijheid, isolatie en zinloosheid. Aan de hand van casuistiek en filosofische reflectie op Yalom en het werk van andere hedendaagse existentieel therapeuten bekijken we groepsmatig hoe depressie en angst vanuit existentieel perspectief benaderd kunnen worden. Accreditatie kan worden aangevraagd. Interesse? Mail naar info@marleenmoors.com .  
 

  Opdrachtgevers: 

De Nieuwe Liefde Amsterdam; De Vrije Gemeente Amsterdam; ExpoCafé Zamen Amsterdam; Met GGZ Roermond; Filosofisch Café Breda; Filosofie Magazine; Het Parool; Margriet; Happinezz; SWIP-NL; Triple Nine Society; Hospice Zenith Venray;  Cure, Care & Development ; NVVK Veiligheid & Maatschappij; VVAO Amsterdam; Universiteit Leiden ; University of Fraser Valley, Canada; Hospice Doevenbos, Horst; Tijdschrift Filosofie; Tijdschrift Podium voor Bio-ethiek; VieCuri MC; Tijdschrift Filosofie & Praktijk; Vakblad ARBO; NVVK; NVVK-Info; PHOV; IKNL; Dens Projecten; Filosofie Magazine; Tijdschrift Pallium; NPZ Noord-Limburg; Mascha Jansen Photography;  Wilhelmina Ziekenhuis Assen; Torpedo Theater Amsterdam; Depressie Vereniging Nederland; University of Worcester, UK; Tijdschrift Pal voor U; VPTZ; FyNeOn (Fysiotherapeuten Netwerk Oncologie); Rotary Horst aan de Maas; NILEA;