Marleen Moors

 

"We get an impression of a person's character, of his subjectivity, of his nature and his condition when we ask him to describe the objects which he calls his own; in other words, when we inquire about his world. Not the world as it appears 'on second thought,' but the world as he sees it in his direct, day-to-day observation. "

- J.H. Van den Berg

 

 Welkom

Marleen Moors is existentiefilosoof en filosofisch consulent. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan in Canada, aan de Université de Montréal en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (MPhil wijsbegeerte). Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica. Marleen is praktijkhoudend filosoof in Amsterdam en is tevens werkzaam als consulent spirituele zorg bij VieCuri Medisch Centrum te Venlo, met specialisatie oncologie en palliatieve zorg. Marleen publiceert in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. 

Blogpublicaties & media

U vindt hier online artikelen en blogpublicaties op het snijvlak van filosofie, existentiële psychologie, fenomenologie en gezondheidszorg.  Voor media klikt u hier. 

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website. Indien u graag een artikel leest waar geen link voor is, neemt u dan contact met mij op.

 

 


Wetenschappelijk onderzoek

Marleen houdt van complexe en aangrijpende thema’s. Ze werkt hierbij graag interdisciplinair: ze verbindt fenomenologie met filosofie van de geneeskunde, evidence-based onderzoek en de existentiële dimensie van het bestaan. Klik bovenstaand voor meer informatie.


Deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen.  Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!


Counseling

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping. Vanwege verhuizing is de praktijk tijdelijk gesloten.