Marleen Moors
 

Marleen Moors (1979) is existentiefilosoof en filosofisch consulent. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan in Canada en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica. 

Ze was eerder werkzaam als docente filosofie en levensbeschouwing aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek (2011-2012) en ze was actief als docent aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam (2011-2013).

Marleen publiceert in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van (existentiële) filosofie, fenomenologie, ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. 

Blog

U vindt hier online artikelen en blogpublicaties over filosofie, existentiële psychologie, fenomenologie, literatuur en gezondheidszorg.  Wilt u leesmateriaal over existentiële thema's en/of levensvragen? Kijkt u dan eens naar de volgende teksten: Viktor Frankl, De zin van het bestaan (2005), Irvin Yalom, Tegen de zon inkijken (2008), Irvin Yalom, Existential Psychotherapy (1980), Pierre Hadot, Filosofie als een manier van leven (2012), Scott Stossel, My Age of Anxiety (2014), Paul Tillich, De moed om te zijn (2004), Alexander Lowen, Fear of Life: The Wisdom of Failure (1980),  Rollo May, The Courage to Create (1975). 

Publicaties

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website. Indien u graag een artikel leest waar geen link voor is, neemt u dan contact met mij op.

 

 


Onderzoek

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. 


Scholing

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen.  Met name professionals die regelmatig werken met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen kunnen baat hebben bij een een verdiepingscursus over existentiële benaderingen van leven en dood.


Counseling

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping.